Kunst Door Pascale is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kunst Door Pascale verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactinformatie zoals jouw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en vergelijkbare contactgegevens
 • Financiële gegevens zoals kredietkaartgegevens, bankrekeninggegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Statistische informatie zoals internetbrowser, apparaat type en geschatte locatie (op basis van het IP-adres)

Verwerkingsdoeleinden

Kunst Door Pascale verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het verbeteren van de website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Kunst Door Pascale verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kunst Door Pascale verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer.

Bpost

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kunst Door Pascale neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kunst Door Pascale bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om aan wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Gebruik van cookies

Kunst Door Pascale gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde functies niet zal kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies:

Cookie: Sessie
Namen: sid
Functie: Sessie cookie die onder andere toelaat producten toe te voegen en bestellingen te plaatsen.
Geldigheid: permanente cookie met een geldigheid van maximaal 1 jaar

Cookie: Statistieken
Namen: cid
Functie: Analytische cookie door toelaat om op geanonimiseerde wijze inzicht in websitebezoek te verkrijgen en de website te verbeteren.
Geldigheid: permanente cookie met een geldigheid van maximaal 1 jaar

Cookie: Veiligheid
Namen: csrftoken
Functie: Veiligheid cookie die helpt om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.
Geldigheid: levensduur browsersessie

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Google Analytics
Namen: _ga, _gid, _gat en _umtz, _umta en gaClientId
Functie: Analytische cookie van Google die toelaat om op geanonimiseerde wijze inzicht in websitebezoek te verkrijgen en de website te verbeteren.
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kunst Door Pascale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pascale.molenberghs@gmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om:

 • zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen
 • en/of een e-mail te verzenden naar pascale.molenberghs@gmail.com

Je beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wijzigingen

Kunst Door Pascale behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan op de hoogte.

Contactgegevens

Kunst Door Pascale
Bolk 10 B1
2350 Vosselaar
pascale.molenberghs@gmail.com
+32489635819
https://www.kunstdoorpascale.be