Bij Kunst Door Pascale heeft U het recht om de gekochte goederen binnen de 14 kalenderdagen terug te sturen. De termijn gaat in op de dag volgend op de dag van levering/bezorging.

* Stuur Uw artikelen compleet en ongebruikt terug.

* Het product mag slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zijn voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of U het product wenst te behouden of niet.

* Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien U zorgzaam bent omgegaan met het product en de verpakking.

Onder deze omstandigheden zal Kunst Door Pascale U het bedrag, exclusief verzend- en rembourskosten, zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Neem steeds contact op met Kunst Door Pascale via pascale.molenberghs@gmail.com wanneer U een artikel wenst terug te sturen. Dit zal een snelle afhandeling in de hand werken!